Studiju programmas, sakārtotas pa tematiskajām grupām

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Studiju virziens [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]
 Psiholoģija42313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)160 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija47313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programma120 kr.p.3 g.16.05.2019.
 Psiholoģija47313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programma80–120 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija51313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteDoktora studiju programma144 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija43313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteBakalaura studiju programma120 kr.p.3 g.16.05.2019.
 Psiholoģija43313PsiholoģijaLatvijas UniversitāteBakalaura studiju programma120 kr.p. 16.05.2019.
 Starptautiskā pārvaldība un diplomātija45312Socioloģija, politoloģija un antropoloģijaRīgas Stradiņa universitāteMaģistra studiju programma80 kr.p.2 g.06.06.2019.
[Expand]Arhitektūra un pilsētu plānošana
[Expand]Audiovizuālā māksla un mediju māksla
[Expand]Ārstniecība
[Expand]Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības
[Expand]Būvniecība un civilā celtniecība
[Expand]Citas inženierzinātnes
[Expand]Citi pakalpojumi
[Expand]Darba aizsardzība un drošība
[Expand]Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
[Expand]Datoru lietošana
[Expand]Datorzinātnes
[Expand]Dizains
[Expand]Dzimtās valodas studijas
[Expand]Dzīvās dabas zinātnes
[Expand]Elektronika un automātika
[Expand]Enerģētika
[Expand]Farmācija
[Expand]Finanses, banku lietas un apdrošināšana
[Expand]Fizikālās zinātnes
[Expand]Grāmatvedība un nodokļi
[Expand]Izglītības zinātne
[Expand]Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
[Expand]Lauksaimniecība
[Expand]Mašīnzinības
[Expand]Matemātika un statistika
[Expand]Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Māszinības
[Expand]Medicīniskie pakalpojumi
[Expand]Mehānika un metālapstrāde
[Expand]Mežsaimniecība
[Expand]Militārā aizsardzība
[Expand]Mūzika un skatuves māksla
[Expand]Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Pedagogu izglītība
[Expand]Personu un īpašuma aizsardzība
[Expand]Programmēšana
[Expand]Radošās industrijas
[Expand]Reliģija un teoloģija
[Expand]Sabiedrības veselība
[Expand]Sekretariāta un biroja darbs
[Expand]Sociālā palīdzība
[Expand]Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
[Expand]Sociālie pakalpojumi
[Expand]Sports
[Expand]Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Tiesību zinātne
[Expand]Tirgzinības un reklāma
[Expand]Transporta pakalpojumi
[Expand]Tūrisma un atpūtas organizācija
[Expand]Vadība un administrēšana
[Expand]Vairumtirdzniecība un mazumtirdz­niecība
[Expand]Valodu programmas
[Expand]Valodu studijas un programmas
[Expand]Valodu un kultūras studijas
[Expand]Veterinārija
[Expand]Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes
[Expand]Vides aizsardzība
[Expand]Viesnīcu un restorānu serviss
[Expand]Vizuāli plastiskā māksla
[Expand]Zobārstniecība
[Expand]Žurnālistika un komunikācija