Studiju programmas, sakārtotas pa tematiskajām grupām

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Studiju virziens [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Arhitektūra un pilsētu plānošana
 Ainavu arhitektūra51581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programma120 kr.p. 25.06.2019.
 Ainavu arhitektūra un plānošana47581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programma40–80 kr.p.1 g.25.06.2019.
 Ainavu arhitektūra un plānošana43581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteBakalaura studiju programma140 kr.p.3 g. 6 m.25.06.2019.
 Arhitektūra47581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programma80 kr.p.2 g.29.05.2019.
 Arhitektūra45581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programma60 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Arhitektūra51581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programma186 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Arhitektūra41581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Celtniecības koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Arhitektūra43581Arhitektūra un būvniecībaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Bakalaura studiju programma140 kr.p. 03.12.2019.
 Arhitektūra43581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteBakalaura studiju programma140 kr.p.3 g. 6 m.29.05.2019.
 Arhitektūra47581Arhitektūra un būvniecībaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Profesionālā maģistra studiju programma80 kr.p.2 g.03.12.2019.
 Ģeomātika47581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programma60–100 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Ģeomātika42581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)180 kr.p.4 g. 6 m.29.05.2019.
 Inovatīvie risinājumi ģeomātikā45581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programma60 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija42581Arhitektūra un būvniecībaRīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)160 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Telpiskās attīstības plānošana47581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programma80 kr.p. 30.05.2019.
 Zemes ierīcība41581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)101 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība42581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)200 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība45581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programma80 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība un mērniecība42581Arhitektūra un būvniecībaLatvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)160 kr.p. 25.06.2019.
[Expand]Audiovizuālā māksla un mediju māksla
[Expand]Ārstniecība
[Expand]Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības
[Expand]Būvniecība un civilā celtniecība
[Expand]Citas inženierzinātnes
[Expand]Citi pakalpojumi
[Expand]Darba aizsardzība un drošība
[Expand]Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
[Expand]Datoru lietošana
[Expand]Datorzinātnes
[Expand]Dizains
[Expand]Dzimtās valodas studijas
[Expand]Dzīvās dabas zinātnes
[Expand]Elektronika un automātika
[Expand]Enerģētika
[Expand]Farmācija
[Expand]Finanses, banku lietas un apdrošināšana
[Expand]Fizikālās zinātnes
[Expand]Grāmatvedība un nodokļi
[Expand]Izglītības zinātne
[Expand]Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
[Expand]Lauksaimniecība
[Expand]Mašīnzinības
[Expand]Matemātika un statistika
[Expand]Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Māszinības
[Expand]Medicīniskie pakalpojumi
[Expand]Mehānika un metālapstrāde
[Expand]Mežsaimniecība
[Expand]Militārā aizsardzība
[Expand]Mūzika un skatuves māksla
[Expand]Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Pedagogu izglītība
[Expand]Personu un īpašuma aizsardzība
[Expand]Programmēšana
[Expand]Radošās industrijas
[Expand]Reliģija un teoloģija
[Expand]Sabiedrības veselība
[Expand]Sekretariāta un biroja darbs
[Expand]Sociālā palīdzība
[Expand]Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
[Expand]Sociālie pakalpojumi
[Expand]Sports
[Expand]Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
[Expand]Tiesību zinātne
[Expand]Tirgzinības un reklāma
[Expand]Transporta pakalpojumi
[Expand]Tūrisma un atpūtas organizācija
[Expand]Vadība un administrēšana
[Expand]Vairumtirdzniecība un mazumtirdz­niecība
[Expand]Valodu programmas
[Expand]Valodu studijas un programmas
[Expand]Valodu un kultūras studijas
[Expand]Veterinārija
[Expand]Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes
[Expand]Vides aizsardzība
[Expand]Viesnīcu un restorānu serviss
[Expand]Vizuāli plastiskā māksla
[Expand]Zobārstniecība
[Expand]Žurnālistika un komunikācija