Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Vides aizsardzība
 Ekotehnoloģijas47850Liepājas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaVides aizsardzība60–68 kr.p. 02.06.2021.
 Vide un ūdenssaimniecība42850Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Vides aizsardzība160 kr.p.4 g.25.06.2019.
 Vides aizsardzības tehnoloģija41850Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Vides aizsardzība100 kr.p. 04.06.2019.
 Vides inženierzinātne51850Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaVides aizsardzība120 kr.p. 25.06.2019.
 Vides inženierzinātne45850Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaVides aizsardzība80 kr.p. 25.06.2019.
 Vides plānošana47850Daugavpils UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaVides aizsardzība80 kr.p. 06.06.2019.
 Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija42850Liepājas UniversitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Vides aizsardzība160 kr.p. 02.06.2021.
 Vides zinātne45850Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaVides aizsardzība80 kr.p. 04.06.2019.
 Vides zinātne43850Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaVides aizsardzība120 kr.p. 04.06.2019.
 Vides zinātne43850Daugavpils UniversitāteBakalaura studiju programmaVides aizsardzība124 kr.p. 06.06.2019.
 Vides zinātne45850Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaVides aizsardzība80 kr.p. 04.06.2019.
 Vides zinātne43850Rīgas Tehniskā universitāteBakalaura studiju programmaVides aizsardzība120 kr.p. 04.06.2019.
 Vides zinātne51850Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaVides aizsardzība192 kr.p. 04.06.2019.
 Vides zinātne51850Latvijas UniversitāteDoktora studiju programmaVides aizsardzība144 kr.p. 04.06.2019.
 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes45526Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaCitas inženierzinātnes80 kr.p.2 g.25.06.2019.