Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
 Adaptronika42522Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika180 kr.p. 28.05.2019.
 Dzelzceļa elektrosistēmas47522Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaEnerģētika60–120 kr.p. 28.05.2019.
 Dzelzceļa elektrosistēmas42522Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika180 kr.p. 28.05.2019.
 Elektriskās iekārtas41522Rīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centrs1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Enerģētika100 kr.p. 13.06.2019.
 Elektrotehnoloģiju datorvadība51522Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaEnerģētika192 kr.p. 28.05.2019.
 Elektrotehnoloģiju datorvadība47522Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaEnerģētika40–80 kr.p. 28.05.2019.
 Elektrotehnoloģiju datorvadība42522Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika160 kr.p. 28.05.2019.
 Elektrotehnoloģiju datorvadība45522Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaEnerģētika80 kr.p. 28.05.2019.
 Enerģētika un elektrotehnika45522Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaEnerģētika80 kr.p. 28.05.2019.
 Enerģētika un elektrotehnika46522Rīgas Tehniskā universitāte2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc bakalaura, profesionālā bakalaura, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves) (īsā programma)Enerģētika80 kr.p. 28.05.2019.
 Enerģētika un elektrotehnika51522Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaEnerģētika192 kr.p. 28.05.2019.
 Enerģētika un elektrotehnika41522Rīgas Tehniskā universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Enerģētika80 kr.p. 28.05.2019.
 Enerģētika un elektrotehnika43522Rīgas Tehniskā universitāteBakalaura studiju programmaEnerģētika120 kr.p. 28.05.2019.
 Lietišķā enerģētika42522Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Enerģētika160 kr.p. 25.06.2019.