Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Dzīvās dabas zinātnes
 Bioloģija51420Latvijas UniversitāteDoktora studiju programmaDzīvās dabas zinātnes144 kr.p. 28.05.2019.
 Bioloģija43420Daugavpils UniversitāteBakalaura studiju programmaDzīvās dabas zinātnes125 kr.p. 28.05.2019.
 Bioloģija51420Daugavpils UniversitāteDoktora studiju programmaDzīvās dabas zinātnes120 kr.p. 28.05.2019.
 Bioloģija45420Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaDzīvās dabas zinātnes80 kr.p. 28.05.2019.
 Bioloģija43420Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaDzīvās dabas zinātnes120 kr.p. 28.05.2019.
 Bioloģija45420Daugavpils UniversitāteMaģistra studiju programmaDzīvās dabas zinātnes80 kr.p. 28.05.2019.
 Biomedicīna45420Rīgas Stradiņa universitāteMaģistra studiju programmaDzīvās dabas zinātnes80 kr.p.2 g.06.06.2019.
 Dabas rekreācija45420Daugavpils UniversitāteMaģistra studiju programmaDzīvās dabas zinātnes80 kr.p. 28.05.2019.