Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Psiholoģija
 Izglītības psihologs47310Daugavpils UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes120 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija42313Latvijas UniversitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas) 160 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija51310Daugavpils UniversitāteDoktora studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes120 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija42313Rīgas Stradiņa universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas) 160 kr.p. 02.06.2021.
 Psiholoģija45310Daugavpils UniversitāteMaģistra studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes80 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija47313Latvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programma 120 kr.p.3 g.16.05.2019.
 Psiholoģija42310Baltijas Starptautiskā akadēmijaProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes160 kr.p. 18.06.2019.
 Psiholoģija47313Latvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programma 80–120 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija51313Latvijas UniversitāteDoktora studiju programma 144 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija47310Baltijas Starptautiskā akadēmijaProfesionālā maģistra studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes80 kr.p. 18.06.2019.
 Psiholoģija43313Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programma 120 kr.p.3 g.16.05.2019.
 Psiholoģija51310Rīgas Stradiņa universitāteDoktora studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes120 kr.p.3 g.02.06.2021.
 Psiholoģija43310Daugavpils UniversitāteBakalaura studiju programmaSociālās un cilvēkrīcības zinātnes120 kr.p. 16.05.2019.
 Psiholoģija43313Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programma 120 kr.p. 16.05.2019.
 Veselības psiholoģija47313Rīgas Stradiņa universitāteProfesionālā maģistra studiju programma 60–80 kr.p.1 g. 6 m.02.06.2021.