Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
 Civilā drošība un aizsardzība41862Daugavpils Universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Darba aizsardzība un drošība80 kr.p. 06.06.2019.
 Darba aizsardzība41862Latvijas Universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Darba aizsardzība un drošība80 kr.p.2 g.04.06.2019.
 Darba aizsardzība47862Daugavpils UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaDarba aizsardzība un drošība80 kr.p. 06.06.2019.
 Darba aizsardzība47862Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaDarba aizsardzība un drošība60 kr.p. 04.06.2019.
 Darba aizsardzība un drošība47862Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaDarba aizsardzība un drošība80 kr.p. 04.06.2019.
 Darba vides aizsardzība un ekspertīze47862Latvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaDarba aizsardzība un drošība40–80 kr.p. 04.06.2019.
 Drošības inženierija42862Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Darba aizsardzība un drošība160 kr.p. 04.06.2019.
 Muitas un nodokļu administrēšana41861Rīgas Tehniskā universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība80 kr.p. 04.06.2019.
 Muitas un nodokļu administrēšana42861Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Personu un īpašuma aizsardzība160 kr.p. 04.06.2019.
 Muitas un nodokļu administrēšana47861Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaPersonu un īpašuma aizsardzība40–80 kr.p.1 g.04.06.2019.
 Organizācijas drošība42861Biznesa augstskola Turība, SIAProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Personu un īpašuma aizsardzība160 kr.p.4 g.08.05.2019.
 Organizācijas drošība41861Biznesa augstskola Turība, SIA1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība80 kr.p.2 g. 3 m.08.05.2019.
 Policijas darbs42861Rīgas Stradiņa universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Personu un īpašuma aizsardzība160 kr.p.4 g. 
 Policijas darbs41861Valsts Policijas koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība112 kr.p.2 g. 6 m.04.06.2019.
 Robežapsardze41861Valsts Robežsardzes koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība80 kr.p. 04.06.2019.
 Robežapsardze42861Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Personu un īpašuma aizsardzība160 kr.p. 04.06.2019.
 Stratēģiskā robežu pārvaldība45861Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaMaģistra studiju programmaPersonu un īpašuma aizsardzība60 kr.p. 04.06.2019.
 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība46862Rīgas Tehniskā universitāte2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc bakalaura, profesionālā bakalaura, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves) (īsā programma)Darba aizsardzība un drošība60 kr.p. 04.06.2019.
 Ugunsdrošība un ugunsdzēsība41861Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Personu un īpašuma aizsardzība120 kr.p. 04.06.2019.