Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
 Angļu filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas160 kr.p. 25.06.2019.
 Angļu filoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari43222Daugavpils UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Āzijas studijas43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.
 Baltijas jūras reģiona studijas45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Baltu filoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Baltu filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.
 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija43222Liepājas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas160 kr.p. 11.06.2019.
 Eiropas valodu un kultūras studijas43222Liepājas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120–160 kr.p.3 g.11.06.2019.
 Filoloģija43223Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaBakalaura studiju programmaDzimtās valodas studijas120 kr.p. 28.05.2019.
 Filoloģija45223Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaMaģistra studiju programmaDzimtās valodas studijas80 kr.p. 28.05.2019.
 Filoloģija43222Daugavpils UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Filoloģija45222Daugavpils UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p.2 g.10.04.2023.
 Franču filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas160 kr.p. 25.06.2019.
 Klasiskā filoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Klasiskā filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.
 Krievu filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.
 Krievu filoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Kultūras un sociālā antropoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Kultūras un sociālā antropoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.
 Literatūrzinātne51222Daugavpils UniversitāteDoktora studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Literatūrzinātne, folkloristika un māksla51222Latvijas UniversitāteDoktora studiju programmaValodu un kultūras studijas144 kr.p. 25.06.2019.
 Moderno valodu un biznesa studijas43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas160 kr.p. 25.06.2019.
 Orientālistika45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Rakstniecības studijas45222Liepājas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 11.06.2019.
 Romāņu valodu un kultūru studijas45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Somugru studijas43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas160 kr.p. 25.06.2019.
 Starpkultūru attiecības47222Daugavpils UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p.2 g.10.04.2023.
 Valodas un kultūrvide45227Ventspils AugstskolaMaģistra studiju programmaValodu studijas un programmas80 kr.p.2 g.06.06.2019.
 Valodas un starpkultūru komunikācija43222Ventspils AugstskolaBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 06.06.2019.
 Valodniecība51223Latvijas UniversitāteDoktora studiju programmaDzimtās valodas studijas144 kr.p. 25.06.2019.
 Valodniecība51225Daugavpils UniversitāteDoktora studiju programmaValodu programmas120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)51222Ventspils AugstskolaDoktora studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 06.06.2019.
 Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)51222Liepājas UniversitāteDoktora studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 11.06.2019.
 Vācu filoloģija45222Latvijas UniversitāteMaģistra studiju programmaValodu un kultūras studijas80 kr.p. 25.06.2019.
 Vācu filoloģija43222Latvijas UniversitāteBakalaura studiju programmaValodu un kultūras studijas120 kr.p. 25.06.2019.