Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna
 Lauksaimniecība42621Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Lauksaimniecība160 kr.p. 16.05.2019.
 Lauksaimniecība45621Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaLauksaimniecība80 kr.p. 16.05.2019.
 Lauksaimniecība51621Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaLauksaimniecība120 kr.p. 16.05.2019.
 Lauksaimniecība47621Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaLauksaimniecība60 kr.p. 16.05.2019.
 Meža darbi un tehnika45623Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaMežsaimniecība80 kr.p. 16.05.2019.
 Meža ekoloģija un mežkopība45623Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaMežsaimniecība80 kr.p. 16.05.2019.
 Meža ekonomika un politika45623Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaMežsaimniecība80 kr.p. 16.05.2019.
 Mežinženieris42623Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Mežsaimniecība160 kr.p. 16.05.2019.
 Mežzinātne45623Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaMežsaimniecība80 kr.p.2 g.16.05.2019.
 Mežzinātne51623Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaMežsaimniecība120 kr.p. 16.05.2019.
 Mežzinātne43623Latvijas Lauksaimniecības universitāteBakalaura studiju programmaMežsaimniecība160 kr.p. 16.05.2019.
 Pārtikas higiēna47640Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaVeterinārija50 kr.p. 16.05.2019.
 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā41621Malnavas koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Lauksaimniecība163 kr.p. 30.05.2019.
 Veterinārmedicīna42640Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Veterinārija244 kr.p. 16.05.2019.
 Veterinārmedicīna51640Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaVeterinārija120 kr.p. 16.05.2019.