Studiju programmu saraksts, sakārtots pa studiju virzieniem

x
Search
Nosaukums (Augošā secībā)[Filter]
Kods [Filter]
Institūcija [Filter]
Programmas veids [Filter]
Tematiskā grupa [Filter]
Apjoms [Filter]
Ilgums [Filter]
Akreditēta līdz [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
xv
[Condition]
[Collapse]Arhitektūra un būvniecība
 Ainavu arhitektūra51581Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana120 kr.p. 25.06.2019.
 Ainavu arhitektūra un plānošana47581Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana40–80 kr.p.1 g.25.06.2019.
 Ainavu arhitektūra un plānošana43581Latvijas Lauksaimniecības universitāteBakalaura studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana140 kr.p.3 g. 6 m.25.06.2019.
 Arhitektūra47581Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana80 kr.p.2 g.29.05.2019.
 Arhitektūra45581Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana60 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Arhitektūra51581Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana186 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Arhitektūra41581Rīgas Celtniecības koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Arhitektūra un pilsētu plānošana120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Arhitektūra43581Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Bakalaura studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana140 kr.p. 03.12.2019.
 Arhitektūra43581Rīgas Tehniskā universitāteBakalaura studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana140 kr.p.3 g. 6 m.29.05.2019.
 Arhitektūra47581Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Profesionālā maģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana80 kr.p.2 g.03.12.2019.
 Būvdarbu vadīšana41582Rīgas Tehniskā universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība100 kr.p.2 g. 6 m.29.05.2019.
 Būvniecība42582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība180 kr.p.4 g. 6 m.29.05.2019.
 Būvniecība51582Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība192 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Būvniecība41582Latvijas Lauksaimniecības universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība120 kr.p.3 g.25.06.2019.
 Būvniecība41582Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība120 kr.p. 30.05.2019.
 Būvniecība42582Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība200 kr.p. 25.06.2019.
 Būvniecība42582Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība186 kr.p. 25.06.2019.
 Būvniecība41582Rīgas Tehniskā universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība120 kr.p.3 g.29.05.2019.
 Būvniecība47582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība40–100 kr.p.1 g.29.05.2019.
 Būvniecība47582Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība40 kr.p. 25.06.2019.
 Būvzinātne45582Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība80 kr.p. 25.06.2019.
 Būvzinātne51582Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība120 kr.p. 25.06.2019.
 Būvzinības41582Rīgas Celtniecības koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Ģeomātika47581Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana60–100 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Ģeomātika42581Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Arhitektūra un pilsētu plānošana180 kr.p.4 g. 6 m.29.05.2019.
 Hidroinženierzinātne51582Latvijas Lauksaimniecības universitāteDoktora studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība120 kr.p. 25.06.2019.
 Hidroinženierzinātne45582Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība80 kr.p. 25.06.2019.
 Inovatīva ceļu un tiltu inženierija45582Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība60 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Inovatīvie risinājumi ģeomātikā45581Rīgas Tehniskā universitāteMaģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana60 kr.p.1 g. 6 m.29.05.2019.
 Inženiersistēmas41582Rīgas Celtniecības koledža1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība120 kr.p.3 g.10.04.2023.
 Koka ēku celtniecība un ekobūves41582Vidzemes Augstskola1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Būvniecība un civilā celtniecība100 kr.p. 18.06.2019.
 Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija42581Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Arhitektūra un pilsētu plānošana160 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija42582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība200 kr.p.5 g.29.05.2019.
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija47582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība40 kr.p.1 g.29.05.2019.
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija51582Rīgas Tehniskā universitāteDoktora studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība192 kr.p.4 g.29.05.2019.
 Telpiskās attīstības plānošana47581Latvijas UniversitāteProfesionālā maģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana80 kr.p. 30.05.2019.
 Transportbūves47582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā maģistra studiju programmaBūvniecība un civilā celtniecība40–100 kr.p.1 g.29.05.2019.
 Transportbūves42582Rīgas Tehniskā universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Būvniecība un civilā celtniecība180 kr.p.4 g. 6 m.29.05.2019.
 Zemes ierīcība41581Latvijas Lauksaimniecības universitāte1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)Arhitektūra un pilsētu plānošana101 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība42581Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Arhitektūra un pilsētu plānošana200 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība45581Latvijas Lauksaimniecības universitāteMaģistra studiju programmaArhitektūra un pilsētu plānošana80 kr.p. 25.06.2019.
 Zemes ierīcība un mērniecība42581Latvijas Lauksaimniecības universitāteProfesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)Arhitektūra un pilsētu plānošana160 kr.p. 25.06.2019.
[Expand]Dzīvās dabas zinātnes
[Expand]Ekonomika
[Expand]Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
[Expand]Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
[Expand]Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
[Expand]Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
[Expand]Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
[Expand]Informācijas un komunikācijas zinātnes
[Expand]Izglītība, pedagoģija un sports
[Expand]Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija
[Expand]Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna
[Expand]Mākslas
[Expand]Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
[Expand]Militārā aizsardzība
[Expand]Psiholoģija
[Expand]Ražošana un pārstrāde
[Expand]Reliģija un teoloģija
[Expand]Sociālā labklājība
[Expand]Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
[Expand]Tiesību zinātne
[Expand]Transporta pakalpojumi
[Expand]Tulkošana
[Expand]Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
[Expand]Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
[Expand]Veselības aprūpe
[Expand]Vēsture un filozofija
[Expand]Vides aizsardzība
[Expand]Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija