Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–96 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– sagatavot profesionālus, kvalificētus un konkurētspējīgus uzņēmumu vadītājus, kas radošo industriju vai radošā biznesa sektorā dibina jaunus uzņēmumus vai ieņem vadošos amatus esošos uzņēmumos, un spēj nodrošināt uzņēmumu ar augstu jaunrades potenciālu un pievienoto vērtību uzņēmuma ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai nacionālajā un starptautiskajā tirgū.
Programmas rezultāti:
– novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi, tās ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko kontekstu, kā arī uzņēmējdarbības politiku un reģionālo attīstību;

– salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas uzņēmējdarbības vadīšanā un līderībā radošajās industrijās;

– novērtēt un analizēt inovācijas teorijas, praksi un politikas aspektus, ar īpašu uzsvaru uz radošu industriju;

– analizēt, sintezēt un kritiski vērtēt jautājumus, kas skar uzņēmējdarbību, politiku, un radošās industrijas vidi;

– lasīt, analizēt un izvērtēt dažādus datu veidus un informāciju.

Spēja izmantot un manipulēt ar dažādiem skaitliskiem datiem, lai atrisinātu matemātiski balstās problēmas, piemērot un interpretēt statistiskos datus;

– vadīt radošās industrijas uzņēmumu, analizējot plānojot un kontrolējot uzņēmuma stratēģisko, finanšu, cilvēkresursu, mārketinga darbību, pārvaldīt uzņēmuma attīstības un resursu piesaistes politiku;

– veikt patstāvīgu pētniecisku darbību, sagatavot precīzus un akurātus pētījuma ziņojumus, skaidras un pamatotas prezentācijas;

– iegūt nepieciešamo ieguldījumu no citiem, lai sasniegtu kvalitatīvus rezultātus un spēt izprast dažādu grupu intereses, labas komunikācijas prasmes un konfliktu vadīšana;
– projektu vadīšanas prasmes, ieskaitot laika vadību, kritisko uzdevumu prioritizēšanu, tikšanos vadību un pašmācības izvērtēšanu.

Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot