Telemātika un loģistika

PAMATDATI
Nosaukums: Telemātika un loģistika
Institūcija: Transporta un sakaru institūts
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51526
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Citas inženierzinātnes
ISCED kods: 0712
ISCED nosaukums: Citas inženierzinātnes
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 113
Akreditācijas lapas datums: 12.02.2019.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2022.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaTransporta un sakaru institūtsLomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot