Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42313
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Psihologa asistents
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija: Psihologa asistents
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 98
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 03.06.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 02.06.2021.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāleRiņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3405
RīgaRīgas Stradiņa universitāteDzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 13.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 03.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.07.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - pievienota īstenošanas vieta Liepāja un mainīts studiju programmas kods no 42310 uz 42313.SAK lēmums Nr. 85-A