Mārketings un tirdzniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Mārketings un tirdzniecība
Institūcija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41342
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Tirgzinības un reklāma
ISCED kods: 0414
ISCED nosaukums: Tirgzinības un reklāma
Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 113
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JūrmalaSociālās integrācijas valsts aģentūraDubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot