Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51526
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Citas inženierzinātnes
ISCED kods: 0712
ISCED nosaukums: Citas inženierzinātnes
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas tehnoloģijās
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 285
Akreditācijas lapas datums: 02.04.2014.
Akreditācijas datums: 14.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot