E-studiju tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: E-studiju tehnoloģijas
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45482
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Datoru lietošana
ISCED kods: 0611
ISCED nosaukums: Datoru lietošana
Apjoms: 40 kr.p.
Iegūstamais grāds: inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g.
Licence
Licences Nr.: 04051-178
Licences datums: 21.06.2019.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 91-L
Lēmuma datums: 29.04.2019.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/04
Akreditācijas lapas datums: 11.07.2019.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot