Tūrisma stratēģiskā vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Tūrisma stratēģiskā vadība
Institūcija: Vidzemes Augstskola
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47812
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā vai
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un
Iegūstamā kvalifikācija: Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 32
Akreditācijas lapas datums: 08.05.2017.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
ValmieraVidzemes AugstskolaCēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot