Viedā ekonomika un inovācijas

PAMATDATI
Nosaukums: Viedā ekonomika un inovācijas
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47311
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija: finanšu analītiķis vai ekonomists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04041-94
Licences datums: 11.07.2019.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 2019/01-L
Lēmuma datums: 26.06.2019.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz:
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais atzinums no 14.06.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot