Uzņēmējdarbība un vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Loģistikas speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas speciālists vai grāmatvedis, vai tirgzinību un tirdzniecības speciālists, vai apdrošināšanas speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
CēsisRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālePiebalgas iela 3, Cēsis, LV-4101
DaugavpilsRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāleSmilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
LiepājaRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāleVānes iela 4, Liepāja, LV-3405
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 22.02.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Papildinformācija izmaiņu pieteikumam - augstskola vēlas pievienot papildus īstenošanas vietas Nr. 2 no 29.01.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Papildinformācija izmaiņu pieteikumam - augstskola vēlas pievienot papildus īstenošanas vietas Nr. 1 no 27.11.2015 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Izmaiņu pieteikums- augstskola vēlas pievienot papildus īstenošanas vietas no 03.11.2015 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.02.2016.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - pievienotas studiju programmas īstenošanas vietas - Cēsis un Daugavpils.SAK lēmums Nr. 03-A