Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41481
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04041-90
Licences datums: 20.06.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 23
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 345
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot