Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātienePilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
angļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: Aleksandras Stulginska univeristy, Lietuva
Estonian University of Life Science, Igaunija
Licence
Licences Nr.: 04056-91
Licences datums: 04.10.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 52-L
Lēmuma datums: 04.10.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 19.09.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 29.08.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 29.06.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot