Jūras transports - kuģa vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Jūras transports - kuģa vadīšana
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42525
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Mašīnzinības
ISCED kods: 0716
ISCED nosaukums: Mašīnzinības
Kuģa vadītājs
Apjoms: 188 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds jūras transportā
Iegūstamā kvalifikācija: Kuģa vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Jūras akadēmijaFlotes iela 5b, Rīga, LV-1016
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 10.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 24.03.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
19.07.2017.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - kā papildus studiju programmas ītsenošanas valoda pievienota angļu valoda.SAK lēmums 59-A