Mašīnbūve

PAMATDATI
Nosaukums: Mašīnbūve
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41521
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Mehānika un metālapstrāde
ISCED kods: 0715
ISCED nosaukums: Mehānika un metālapstrāde
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Mašīnbūves speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04048-93
Licences datums: 27.09.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 20-L
Lēmuma datums: 27.09.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LīvāniRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāleRīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 09.09.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Papildinformācija no 30.08.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegums studiju programmas licencēšanai no 05.07.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot