Ārstniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Ārstniecība
Institūcija: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Studiju virziens: Veselības aprūpe
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41721
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Ārstniecība
ISCED kods: 0912
ISCED nosaukums: Ārstniecība
Ārsta palīgs
Apjoms: 80–120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Ārsta palīgs vai ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, vai neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 70
Akreditācijas lapas datums: 12.07.2013.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžaHipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot