Ekonomika

PAMATDATI
Nosaukums: Ekonomika
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45311
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.: 04041-74
Licences datums: 23.10.2008.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/07
Akreditācijas lapas datums: 11.07.2019.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt padziļinātu zināšanu, pētniecisko prasmju un iemaņu apguvi ekonomikas nozarē, sagatavot patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, īstenojot ekonomikas nozarei, valsts un Eiropas Savienības vajadzībām atbilstošas studijas;
– programmas ietvaros ir padziļinātas zināšanas ekonomikas teorijā, ekonomikas nozares attīstības tendencēs, fundamentālajās ekonomikas koncepcijās, kā arī pilnveidotas pētnieciskā darba iemaņas un prasmes pētnieciskās metodoloģijas jomā, kas nodrošina kreatīvas pieejas pielietošanu pētnieciskajā darbībā;
– ir apgūtas prasmes noteikt galvenos uzdevumus ekonomikas nozares un zinātnes jomā;
– diskutēt par sarežģītiem ekonomiskiem jautājumiem, loģiski argumentējot savu viedokli, izmantot teorētiskās ekonomikas metodes, sistēmas un līdzekļus zinātniski pētniecisko un lietišķo uzdevumu risināšanai.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot