Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

PAMATDATI
Nosaukums: Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Sociālā labklājība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47762
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Sociālie pakalpojumi
ISCED kods: 0923
ISCED nosaukums: Sociālie pakalpojumi
Sociālais darbinieks
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā
Iegūstamā kvalifikācija: Sociālais darbinieks
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
angļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: Mykolas Romeris University (Lietuva)
Licence
Licences Nr.: 04055-51
Licences datums: 27.08.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 360
Akreditācijas lapas datums: 28.09.2015.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Stradiņa universitāteDzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
03.06.2016.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts kredītpunktu apjoms no 90 KP uz 60 vai 80 KPSAK lēmums Nr. 374