Restaurācija

PAMATDATI
Nosaukums: Restaurācija
Institūcija: Rīgas Celtniecības koledža
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41211
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vizuāli plastiskā māksla
ISCED kods: 0213
ISCED nosaukums: Vizuāli plastiskā māksla
Restaurators
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Restaurators
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 34
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Celtniecības koledžaGaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot