Programmēšana un datorprojektēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšana un datorprojektēšana
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43481
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 354
Akreditācijas lapas datums: 06.10.2015.
Akreditācijas datums: 03.06.2015.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 02.06.2017.
Mācīšanās rezultāti:
– sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā;
– sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā;
– iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru;
– sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā;
– sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsdienu mikroelektronikā;
– izmantojot jaunākos sasniegumus, apmācīt studentus mikroelektronikas iekārtu datorprojektēšanā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
14.06.2013.Mainīts programmas nosaukums no "Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana" uz "Programmēšana un datorprojektēšana"Saskaņā ar augstskolas 2012.gada 19.decembra lūgumu, apstiprinātas izmaiņas programmas nosaukumā.