Kuģu mehānika

PAMATDATI
Nosaukums: Kuģu mehānika
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 44525
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (turpinājums pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas absolvēšanas)
Tematiskā grupa: Mašīnzinības
ISCED kods: 0716
ISCED nosaukums: Mašīnzinības
Kuģu mehānikas inženieris
Apjoms: 90 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Inženieris kuģu mehānikā
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Jūras akadēmijaFlotes iela 5b, Rīga, LV-1016
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot