Biznesa vadība digitālā vidē

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa vadība digitālā vidē
Institūcija: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Elektroniskās komercijas speciālists
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā komercijā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektroniskās komercijas speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika tālmācībaNepilna laika neklātienePilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 90
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" Daugavpils filiāleMihoelsa iela 47, Daugavpils, LV-5401
RīgaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Meža iela 3, Rīga, LV - 1048
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 06.07.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 30.03.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2016.Mainīts programmas nosaukums no "E-bizness" uz "Biznesa vadība digitālā vidē" un veiktas izmaiņas programmas saturā. SAK lēmums Nr. 16-A