Fizika

PAMATDATI
Nosaukums: Fizika
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45443
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/42
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt padziļinātas zināšanas un prasmes teorētiskajā fizikā, cietvielu fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, nodrošinot maģistrantiem iespējas sagatavoties izglītības turpināšanai doktorantūrā un darba tirgum.
Studiju programmas ietvaros ir:
– apgūtas spējas orientēties mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas apakšnozarē;
– apgūtas fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīgā zinātniski pētnieciskā darbā, attīstītas iemaņas veikt radošu un inovatīvu darbību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.11.2019.Aktualizēts studiju programmas kods atbilstoši 2017.gada 13.jūnija MK noteikumiem Nr.322SKK lēmums Nr.2019/15-L