Būvniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Būvniecība
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41582
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Būvniecība un civilā celtniecība
ISCED kods: 0732
ISCED nosaukums: Būvniecība un civilā celtniecība
Būvdarbu vadītājs
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Būvdarbu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04056-87
Licences datums: 15.07.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 76
Lēmuma datums: 15.07.2015.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 51
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
15.07.2015.Iepriekšējā licence Nr. 04056-84 un lēmums Nr. 39, izsniegti 24.09.2014. Labota drukas kļūdaSPLK lēmums Nr. 76, sēdes protokols Nr.11