Mārketings un inovācijas

PAMATDATI
Nosaukums: Mārketings un inovācijas
Institūcija: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41342
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Tirgzinības un reklāma
ISCED kods: 0414
ISCED nosaukums: Tirgzinības un reklāma
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Tirgvedības un tirdzniecības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041031-5
Licences datums: 10.04.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 32-L
Lēmuma datums: 10.04.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 29
Akreditācijas lapas datums: 27.02.2017.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JēkabpilsJēkabpils Agrobiznesa koledžaPasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izamaiņām studiju programmā no 08.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Apstirpinātas izmaiņas studiju programmas saturā. Neapstiprinātas studiju programmas īstenošanas formas izmaiņas attiecībā uz tālmācības formas pievienošanu.SAK lēmums Nr. 25-A