Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42812
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 102
Akreditācijas lapas datums: 27.08.2018.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa augstskola Turība, SIAGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot