Izglītības psihologs

PAMATDATI
Nosaukums: Izglītības psihologs
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47311
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Psihologs
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija: Izglītības psihologs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/38
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt valsts ekonomiskām un sociālām vajadzībām atbilstošas, kā arī ar Eiropas Savienības standartiem saskaņotas profesionālās studijas psiholoģijas jomā.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas prasmes parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst psiholoģijas zinātnes nozares un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai;
– patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
– uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi;
– ir attīstītas spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas psiholoģiskās zinātniskas un profesionālas problēmas;
– argumentēti pamatot lēmumus un nepieciešamības gadījumā veikt papildu analīzi, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas, lai sniegtu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā;
– parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e