Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Institūcija: Malnavas koledža
Studiju virziens: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41621
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Lauksaimniecība
ISCED kods: 0811
ISCED nosaukums: Lauksaimniecība
Apjoms: 163 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
MalnavaMalnavas koledžaMalnava, Malnavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5750
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot