Valsts pārvalde

PAMATDATI
Nosaukums: Valsts pārvalde
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 48–84 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 13.12.2017.
Piezīmes: SAK lēmums Nr.76-A, 20.12.2017. SPLK sēdē anulēta licence
Licence
Licences Nr.: 04042-16
Licences datums: 21.08.2013.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot