Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs

PAMATDATI
Nosaukums: Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42141
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Pedagogu izglītība
ISCED kods: 0112
ISCED nosaukums: Pedagogu izglītība
Skolotājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds izglītībā
Iegūstamā kvalifikācija: Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta skolotājs
Pilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Kopīga programma ar Latvijas AII
Liepājas Universitāte
Licence
Licences Nr.: 04047-96
Licences datums: 26.07.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 44-L
Lēmuma datums: 26.07.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 81
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
RīgaRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaImantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 24.08.2015 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Kopīgā PBSP - Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs no 29.06.2015 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2017.Studiju programma nodota LU, saskaņā ar 2017.gada 3. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju"SAK lēmums Nr. 65-A