Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā

PAMATDATI
Nosaukums: Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47812
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu vadītājs atpūtas un izklaides jomā
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.: 04030-49
Licences datums: 17.11.2011.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 61
Akreditācijas lapas datums: 10.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2023.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt uzņēmuma darbības pamatprincipus, iemācīties plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, t.sk. atpūtas un izklaides jomā, saskaņā ar LR un starptautisko likumdošanu regulējošiem tiesību aktiem;
– analizēt un izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus un tautsaimniecības vidē notiekošos procesus;
– veidot prasmes pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
– programmas specializācijā uzņēmējdarbība atpūtas un izklaides jomā;
– ir iegūtas zināšanas un analizējošas prasmes ekonomiskās attīstības likumsakarību izpētē atpūtas un izklaides industrijā: t.sk. atpūtas un izklaides uzņēmuma mārketinga un menedžmenta jautājumos;
– apgūt komunikācijas vadīšanas iemaņas organizatoriskas un starpkultūru komunikācijas sfērā, kā arī iekškorporatīvas komunikācijas sfērā nacionālā un starptautiskā līmenī;
– apgūt zināšanas par pamata teorijām komunikācijas veidošanā un apgūt prasmes un iemaņas pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas komunikācijas procesa vadīšanā;
– apgūt prasmes un iemaņas komunikācijas kampaņu realizēšanā un vadīšanā atpūtas un izklaides industrijā;
– iegūtas profesionālas kompetences atpūtas un izklaides uzņēmuma vadībā, ievērojot Latvijas Republikas un starptautiskos normatīvus.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
16.10.2013.Labota pārrakstīšanās kļūda16.10.2013. SAK sēdē labota pārrakstīšanās kļūda - labots programma nosaukums no "Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā" uz "Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā"