Mārketings un tirdzniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Mārketings un tirdzniecība
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41342
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Tirgzinības un reklāma
ISCED kods: 0414
ISCED nosaukums: Tirgzinības un reklāma
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists
Nepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.: 04036-30
Licences datums: 08.05.2008.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 209
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
CēsisBiznesa augstskola Turība, SIA Cēsu filiāleLeona Paegles iela 1, Cēsis, LV-4101
JēkabpilsBiznesa augstskola Turība, SIA Jēkabpils filiālePasta iela 1, Jēkabpils, LV-5200
LiepājaBiznesa augstskola Turība, SIA Liepājas filiāleRīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
RīgaBiznesa augstskola Turība, SIAGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
TalsiBiznesa augstskola Turība, SIA Talsu filiāleBrīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot