Grāmatvedība un finanses

PAMATDATI
Nosaukums: Grāmatvedība un finanses
Institūcija: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41344
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Grāmatvedība un nodokļi
ISCED kods: 0411
ISCED nosaukums: Grāmatvedība un nodokļi
Grāmatvedis
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041031-3
Licences datums: 10.04.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 32-L
Lēmuma datums: 10.04.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 29
Akreditācijas lapas datums: 27.02.2017.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JēkabpilsJēkabpils Agrobiznesa koledžaPasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmu no 12.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Apstiprināta izmaiņu veikšana studiju programmas saturā un studiju programmas īstenošanas ilgumā. Noraidītas izmaiņas saistībā ar tālmācības formas pievienošanu.SAK lēmums Nr. 25-A