Informācijas sistēmu vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas sistēmu vadība
Institūcija: Transporta un sakaru institūts
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45526
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Citas inženierzinātnes
ISCED kods: 0712
ISCED nosaukums: Citas inženierzinātnes
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas sistēmu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.: 04038-20
Licences datums: 08.10.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 113
Akreditācijas lapas datums: 12.02.2019.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2022.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsTransporta un sakaru institūta Latgales filiāleVaršavas iela 43b, Daugavpils, LV-5404
RīgaTransporta un sakaru institūtsLomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 07.01.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju virzienā no 15.10.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.01.2019.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - tālmācības studiju formai pievienota īstenošanas valoda - angļu.SAK lēmums Nr. 98-A