Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45380
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04030-60
Licences datums: 31.10.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 81-L
Lēmuma datums: 31.10.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 25.10.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegtā papildinformācija no 14.09.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 11.07.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot