Filoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Filoloģija
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45226
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā ar specializāciju latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu filoloģijā, vai salīdzināmā filoloģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/40
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2019.
Akreditācijas datums: 10.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi un sagatavot teorētiski izglītotus, patstāvīgi un radoši domātspējīgus, kompetentus un izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē akadēmiski izglītotus speciālistus, kas spēj veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus un turpināt studijas doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas teorētiskās zināšanas literatūrzinātnes un valodniecības nozares un metodoloģijas jomā;
– izkoptas prasmes kritiski izvērtēt un radoši pielietot tās savā akadēmiskajā darbībā;
– attīstītas spējas izmantot literatūrzinātnisko un lingvistisko kompetenci plašākā – multikulturālā un multidisciplinārā – kontekstā;
– veidota izpratne par teorijas un prakses vienotību zinātniskajā un praktiskajā darbībā;
– attīstītas patstāvīgas izziņas un izpētes darba iemaņas.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot