Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

PAMATDATI
Nosaukums: Inovatīvie risinājumi ģeomātikā
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45581
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 60 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds ģeomātikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
angļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte
Licence
Licences Nr.: 04051-171
Licences datums: 25.08.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 19-L
Lēmuma datums: 25.08.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 49
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 21.07.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegtā papildinformācija no 16.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
RTU iesniegtā papildinformācija no 15.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
RTU iesniegums studiju programmas licencēšanai no 06.05.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu, angļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot