Pārtikas higiēna

PAMATDATI
Nosaukums: Pārtikas higiēna
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47640
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Veterinārija
ISCED kods: 0841
ISCED nosaukums: Veterinārija
Apjoms: 50 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds pārtikas higiēnā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātienePilna laika neklātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 79
Akreditācijas lapas datums: 28.11.2017.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
19.06.2015.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - palielināts kredītpunktu apjoms no 40 KP uz 50 KP. Pievienotas pilna laika klātienes un neklātienes studijas.SAK lēmums Nr. 383