Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautiskais bizness un eksporta menedžments
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešuangļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: IMC University of Applied Sciences Krems GmbH, Krems, Austrija
Licence
Licences Nr.: 04049-21
Licences datums: 15.07.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 75
Lēmuma datums: 15.07.2015.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 95
Akreditācijas lapas datums: 25.07.2018.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
15.07.2015.Iepriekšējās studiju porgrammas licences Nr. 04049-20 no 23.01.2015. Lēmums Nr. 51. Labota drukas kļūda licencē un lēmumāSPLK lēmums Nr. 75, sēdes protokls Nr. 11