Biznesa loģistikas vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa loģistikas vadība
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04036-43
Licences datums: 30.05.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 64-L
Lēmuma datums: 30.05.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums studiju programmas licencēšanai no 21.05.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 16.02.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot