Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43313
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04047-103
Licences datums: 26.07.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 44-L
Lēmuma datums: 26.07.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 83
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
CēsisLatvijas Universitātes Cēsu filiāleLielā Katrīnas iela 2, Cēsis, LV-4100
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
RīgaRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaImantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2017.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, mainot studiju programmas kodu no 43310 uz 43313SAK lēmums Nr. 75-A
26.07.2017.Saskaņā ar 2017.gada 3.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju" studiju programma tiek nodota LU