Sociotehnisko sistēmu modelēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Sociotehnisko sistēmu modelēšana
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51482
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Datoru lietošana
ISCED kods: 0611
ISCED nosaukums: Datoru lietošana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu doktora grāds "Informācijas tehnoloģijas" nozares "Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas" apakšnozarē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Kopīga programma ar Latvijas AII
Vidzemes Augstskola
Licence
Licences Nr.: 04048-75
Licences datums: 05.01.2011.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 261
Akreditācijas lapas datums: 05.08.2014.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot