Biznesa vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa vadība
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04042-10
Licences datums: 02.05.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Apgūtas zināšanas, attīstīt prasmes un kompetences vadībzinātnes jomā:
– apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas uzņēmumu vadībā, komerctiesībās;
– mikro un makro ekonomikā, vadības grāmatvedībā, stratēģiskā vadīšanā;
– apgūtas teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vadībzinātnes jomā;
– prasmes pielietot iegūtās prasmes un iemaņas biznesa vadībā un vadības lēmumu pieņemšanā;
– attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas tālākai izglītībai;
– izstrādāti un aizstāvēti 3 studiju darbi;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot